Rehabilitering av tomannsbolig på Borgen i Asker

  • Totalrehabilitering av tomannsbolig. Nye utvendige grøfter vann og avløp. Spillvann til ny pumpekum med kvernpumpe. Omlegging avløp og vann i to separate enheter. Opplegg gulv vannvarme, samt levering av 2 stk tekniske rom med varmepumper væske - vann. Boret energibrønner til hver enhet. Prosjektdato: 2019-03-09