Rehabilitering enebolig Oslo

Utvendige arbeider spillvann samt vann, i tillegg til nytt Wavin overvanns fordrøyningsanlegg. Totarehabilitering av hele u-etg på boligen samt nytt varmeanlegg, gulvvarme og varmepumpe med energibrønn.  

Andre referanser